0225.386.1387 01667553845 bankstar1@vietinbank.vn

Đặt phòng

Ngày đến Ngày đi Số phòng Số khách

Phòng nghỉ

Phòng 2 người (Twin) Phòng 2 người (Twin)

- Hướng cửa phòng: Không có cảnh

- Diện tích:

- 2 giường đơn

- Số lượng: 82 phòng

- Giá: Liên hệ

Phòng 4 người (Quad) Phòng 4 người (Quad)

- Hướng cửa phòng: Không có cảnh

- Diện tích:

- 4 giường đơn

- Số lượng: 12 phòng

- Giá: Liên hệ

Phòng VIP Phòng VIP

- Hướng cửa phòng: Không có cảnh

- Diện tích:

- 01 giường đôi

- Số lượng: 06 phòng

- Giá: Liên hệ

Hỗ trợ Online